top of page

Een goede school

Elke ouder wil voor zijn kind een goede school vinden. Maar wat is een goede school? Wat maakt dat een school een goede school is. Welke criteria zijn er belangrijk bij de schoolkeuze? Waarop letten ouders? Ik vroeg het aan een paar mama's en papa's en dit zijn de criteria die vermeld werden:


Een goede school ... heeft een goede reputatie

 • legt de lat hoog genoeg

 • biedt kwaliteitsonderwijs

 • ligt in een veilige omgeving

Een goede school ... is goed bereikbaar

letterlijk

 • is liefst niet te ver van huis

 • is gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer, met de fiets of te voet

en figuurlijk

 • heeft een open sfeer

 • is waar ouders gemakkelijk bij de leerkrachten en directie terecht kunnen

 • is waar ouders' verzuchtingen en zorgen gehoor krijgen en beantwoord worden

Een goede school ... heeft de nodige middelen en is digitaal intelligent

 • heeft voldoende ruimte op de speelplaats en in de klassen

 • heeft voldoende grote kastjes voor de leerlingen om hun spullen in op de bergen wanneer ze geen vast klaslokaal hebben

 • heeft groen op school en/of bevindt zich in een groene omgeving

 • kan ervoor zorgen dat leerlingen aaneensluitend les krijgen: Er zijn aanwezige leerkrachten (vs niet ingevulde vacatures waardoor leerlingen weken aan een stuk geen les hebben)

 • heeft haar evenwicht in de digitale wereld gevonden en gaat niet fully digital

 • zorgt ervoor dat online de lessen ook kwalitatief in orde zijn (m.a.w. dat er echt les wordt gegeven)

 • maakt - wanneer ze het kind verplicht om met een laptop voor school te werken- het kind ook mediawijs: veilig internetten is in alle lessen opgenomen

 • biedt een professioneel platform aan waardoor de ouder een heel goed zicht krijgt op agenda en taken.

 • heeft de mogelijkheid om veel begeleiding te bieden indien nodig (zowel voor minder als voor meer begaafde kinderen)

Een goede school ... heeft een positieve sfeer

 • laat een goede indruk achter tijdens de opendeurdag

 • 'ziet' en begroet de ouder wanneer hij op het schooldomein is

 • wordt aangestuurd door een directeur die leiderschap uitstraalt

 • betrekt de ouders bij het schoolgebeuren

 • heeft enthousiaste leerkrachten

 • is waar men zich als ouder bij de andere ouders goed voelt

 • is waar een ouder durft zeggen wat hem zorgen baart of stoort

Een goede school ... is sterk in communicatie

 • houdt de ouders goed op de hoogte van wat er van het kind verwacht wordt

 • informeert de ouders tijdig, regelmatig en duidelijk

 • houdt er een transparante communicatie op na

 • geeft de ouders het gevoel dat ze weten hoe het er op school aan toe gaat

 • is nieuwsgierig naar feedback van ouders (niet alleen via de stem van de ouderraad)

 • koppelt genomen acties uit feedback terug aan de ouders

 • legt aan de leerlingen uit waarom bepaalde regels moeten gevolgd worden (vs verwijzing schoolreglement)

Een goede school ... heeft voeling met wat er buiten de school gebeurt

 • is ruimdenkend

 • is een weerspiegeling van de maatschappij, met een gezond gemengd publiek

 • heeft een geactualiseerd curriculum tov de gewijzigde noden mbt kennis verwerven en toepassen

 • is flexibel en kan inspelen op de pedagogische noden

 • koppelt verschillende vakken door een logische opbouw en stimuleert zodanig het systemisch denken (vs het silo-denken)

 • biedt groeikansen en begeleiding op basis van de natuurlijke nieuwsgierigheid van het kind om te wereld te begrijpen

 • geeft een gevoel van verbinding, betrokkenheid en verantwoordelijkheid voor de wereld mee

 • biedt kansen om schoonheid in de wereld te brengen (creative, social projects and arts)

Een goede school ... heeft een duidelijk visie en waarden die aansluiten bij de eigen waarden

 • heeft een duidelijke visie, die ook door directie en leerkrachten uitgedragen wordt

 • heeft organisatie en structuur onder controle

 • zorgt ervoor dat leerkrachten steeds op dezelfde lijn zitten, die rekening houden met elkaar in functie van het werk (toetsen en taken) dat ze aan de leerlingen geven

 • weet waar ze haar leerlingen wil brengen op het einde van het traject

 • heeft een doordachte aanpak

 • houdt wederzijds respect hoog in het vaandel, inspireert om zorgzaam te zijn voor zichzelf, de medemens en de natuur

 • stimuleert beleefdheid

 • leert discipline aan

Een goede school ... houdt van kinderen

 • heeft naast haar pedagogische missie ook oog voor het welzijn van het kind

 • legt het accent op de talenten, niet op de tekortkomingen

 • slaagt er in om de talenten van het kind tot zijn recht te laten komen

 • stimuleert, breekt niet af

 • stimuleert creativiteit

 • stimuleert nieuws- en leergierigheid

 • haalt het maximum uit het kind

 • matcht met de schoolprestaties van mijn kind

 • biedt begeleiding indien nodig

 • vormt het kind dat ze zelf bewust en met zelfvertrouwen kiezen voor een bepaalde richting, in plaats van mee te drijven met het watervalsysteem

 • daagt het kind uit om onafhankelijk en zelfstandig te denken en doen, vragen te stellen en dingen anders te doen

 • beperkt zich niet tot het doorgeven van kennis, maar is een mentor voor het kind

Een goede school ... heeft oog voor en werkt er actief aan dat iedereen zich op school goed voelt

 • heeft aandacht voor het kind als individu, de leerkracht weet hoe het kind in elkaar zit

 • zet het kind in zijn eigen kracht en gelooft in elk kind

 • heeft aandacht voor de moeilijkheden van een kind en stimuleert het kind in zijn eigen kunnen

 • legt het accent op het proces (het studeren, het doorzetten), niet op het resultaat

 • maakt geen vergelijking met oudere broers en/of zussen

 • benadert een kind op een positieve manier en wil het talent zien. Op die manier het kind zelfvertrouwen en staat het als een gezond individu in het leven, maar vooral krijgt het zo het voorbeeld zodat het ook op een waarderende manier naar anderen kijkt.

 • is een plek waar de persoonlijkheid van het kind zich kan ontwikkelen, zijn kritisch denken, zijn sociale vaardigheden, een opening op de wereld, op de anderen, …

 • heeft inspirerende leerkrachten, die leerlingen bij de lessen betrekken

 • gebruikt stimulerende taal en bant kleinerend taalgebruik

Tot slot: Een goede school ...

 • is waar het kind zich goed voelt

 • biedt de studierichting die aansluit bij de persoonlijkheid van het kind


Met dank aan Asha, Brigitte, Christine, Daria, Elke, Erika, Frederik, Hans, Katleen, Nina, Sandrine, Sofie, Sybille, Sylvie

Single post: Blog_Single_Post_Widget
bottom of page