Veranderingscoaching

Je organisatie gaat door een (digitale) transformatie. Sommige mensen zullen zich misschien onzeker voelen over het voortbestaan van hun job, of twijfelen aan hun eigen aanpassingsvermogen en kunnen. Wees er op tijd bij om je team te begeleiden bij deze verandering. Van zodra je al maar denkt aan verandering, schakel je een change manager in, zodat jij je ook kan blijven concentreren op het uitwerken van je business plan en het behalen van je professionele doelen.

Kwaliteitscoach

Hoeveel van de IT-implementaties werden correct gedocumenteerd? Hoe vaak komt de data analist vertellen dat cruciale data vervuild is? En hoe vaak is het een zoektocht doorheen de firma om op zoek te gaan naar het juiste proces om alles recht te trekken? En hoeveel tijd en frustratie heeft dit gekost?  Verwacht van je integrators dat er gedocumenteerd wordt en begeleid je mensen om de gevalideerde processen toe te passen. Neem een kwaliteitscoach onder de arm om te evalueren of hieraan wordt voldaan en om bij te sturen dat het wordt gedaan voor dat het te duur (en te zuur) wordt.

Brainstorming